Όροι χρήσης
του BookTable

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης του BookTable (δηλ. αυτό το ‘Συμφωνητικό’) ισχύουν προς χρήση του καταναλωτή σας για (1) τον ιστότοπο http://www.booktable.gr, (2) τις υπηρεσίες κράτησης σε εστιατόρια, οι οποίες παρέχονται από το BookTable μέσω του ιστότοπου BookTable.

Με την πρόσβαση ή την χρήση των Υπηρεσιών ή πατώντας την ένδειξη ‘αποδέχομαι’ ή ‘συμφωνώ’ με το παρόν Συμφωνητικό, (1) δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει να δεσμευτείτε με το παρόν Συμφωνητικό, και (2) εγγυάστε ότι είστε σε νόμιμη ηλικία και ότι δεν σας έχει απαγορευτεί διά νόμου η πρόσβαση ή η χρήση των Υπηρεσιών.

Το BookTable μπορεί κατά περιόδους να ενημερώνει ή να διασκευάζει το παρόν Συμφωνητικό (συμπεριλαμβανόμενης και της Πολιτικής του BookTable). Συμφωνείτε ότι κατά περιόδους θα ελέγχετε το παρόν Συμφωνητικό. Είστε ελεύθεροι να αποφασίσετε κατά πόσο αποδέχεστε μια τροποποιημένη εκδοχή του παρόντος Συμφωνητικού, ωστόσο για να αποδεχθείτε το παρόν Συμφωνητικό ως τροποποιημένο, απαιτείται από εσάς να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες. Δημιουργώντας λογαριασμο στο booktable.gr αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου του BookTable. Αν δεν συμφωνείτε με τους όρους του παρόντος Συμφωνητικού ή οποιαδήποτε τροποποιημένη έκδοση του παρόντος Συμφωνητικού, η μόνη διέξοδος για εσάς είναι να διακόψετε τη χρήση των Υπηρεσιών, και στην περίπτωση αυτή δεν θα έχετε πλέον πρόσβαση στον Λογαριασμό σας (όπως ορίζεται παρακάτω). Οποιαδήποτε χρήση των Υπηρεσιών (π.χ., η χρήση των Υπηρεσιών Κράτησης) υπόκειται στην έκδοση του παρόντος Συμφωνητικού η οποία ισχύει τη χρονική περίοδο της χρήσης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από το BookTable.

Μέρος Ι – Υπηρεσίες Κράτησης

1. Κρατήσεις Εστιατορίων.

Το BookTable παρέχει στον Χρήστη τις Υπηρεσίες Κράτησης με σκοπό να βοηθήσει τον Χρήστη να εξασφαλίσει κράτηση τραπεζιού με τη συμμετοχή τρίτων μελών, εστιατορίων (το καθένα θα ονομάζεται ‘Εστιατόριο’). Ανταποκρινόμενη στη διαδικτυακή (online) αίτηση ενός Χρήστη για κράτηση Εστιατορίου μέσω του Ιστότοπου BookTable, το BookTable επικοινωνεί απευθείας με τη μηχανογραφημένη βάση δεδομένων των κρατήσεων του Εστιατορίου. Την ώρα που ο Χρήστης διατυπώνει την ερώτηση, παρέχεται η διαθεσιμότητα των κρατήσεων. Μόλις γίνει από τον Χρήστη κράτηση μέσω του Ιστότοπου BookTable, το BookTable παρέχει επιβεβαίωση της κράτησης στον Χρήστη μέσω email. Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες Κράτησης, ο Χρήστης συμφωνεί ότι δέχεται να λάβει επιβεβαίωση της κράτησης μέσω email αφού πρώτα κλείσει την κράτηση μέσω των Υπηρεσιών Κράτησης.

2. Πώς αντιμετωπίζεται η περίπτωση μη εμφάνισης.

Το BookTable έχει αναλάβει τη δέσμευση να παρέχει στους Χρήστες και τα Εστιατόρια υπηρεσίες ανώτερης ποιότητας. Για να μας βοηθήσετε να διατηρήσουμε με συνέπεια υψηλό επίπεδο υπηρεσίας στα εστιατόρια και τους διευθυντές τους, οι Χρήστες θα πρέπει να ματαιώνουν την κράτησή τους αν δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν, τουλάχιστον 30 λεπτά πριν την κράτηση. Μπορείτε να ματαιώσετε την κράτησή σας μέσω του Ιστότοπου BookTable.

Αν δεν είστε σε θέση να πραγματοποιήσετε την κράτησή σας και αποτύχετε να τη ματαιώσετε τουλάχιστον 30 λεπτά πριν την κράτηση, το BookTable θα σας στείλει ένα email ενημερώνοντάς σας ότι τα αρχεία μας δείχνουν πως δεν εμφανιστήκατε. Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες Κράτησης, ο Χρήστης συμφωνεί να λάβει κοινοποίηση μη εμφάνισης μέσω email, ύστερα από μια αναφορά ότι δεν ανταποκριθήκατε στην κράτησή σας, είτε ίσχυε κάτι τέτοιο είτε όχι. Αν δεν εμφανιστείτε σε τρεις κρατήσεις εντός χρονικής περιόδου 12 μηνών, ο Λογαριασμός σας θα διακοπεί. Αν λάβετε κοινοποίηση μη εμφάνισης κατά λάθος. Ο Χρήστης συμφωνεί ότι όλοι οι τελικοί προσδιορισμοί μη εμφάνισης θα γίνονται από το BookTable κατά την κρίση της και μόνο.

3. Χρήση Οδηγιών.

Ο Χρήστης συμφωνεί να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες Κράτησης μόνο για να κάνει κρατήσεις σε εστιατόρια και στη συνέχεια να ανταποκρίνεται σε αυτές τις κρατήσεις, να εμφανίζεται στο/α Εστιατόριο/α εγκαίρως, να παραγγέλνει και να πληρώνει για τα γεύματά του. Επιπλέον ο Χρήστης συμφωνεί να μην κάνει παραπάνω από μία (1) κράτηση για προσωπικη χρήση του Χρήστη κατά τη διάρκεια της ίδιας χρονικής περιόδου γεύματος (π.χ., γεύμα, δείπνο κλπ.). Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να κάνει πολλαπλές κρατήσεις μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του BookTable. Η επαναπώληση ή η απόπειρα επαναπώλησης κρατήσεων απαγορεύεται, και αποτελεί λόγο, μεταξύ άλλων, ματαίωσης των κρατήσεών σας ή διακοπής της πρόσβασής σας στις Υπηρεσίες.

Μέρος ΙΙ – Όροι Όλων των Υπηρεσιών

1. Πολιτική Εχεμύθειας.

Το BookTable έχει αναλάβει τη δέσμευση να διασφαλίζει τα προσωπικά σας δεδομένα διαδικτυακά (online). Παρακαλούμε επανεξετάστε την Πολιτική Εχεμύθειαςγια λεπτομέρειες σχετικά με το πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και γνωστοποιούμε πληροφορίες που συνδέονται με τις Υπηρεσίες.

2. Ο Λογαριασμός σας.

Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό με το BookTable μέσω του Ιστότοπου BookTable (‘Λογαριασμός’ ‘Account’) προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες Κράτησης. Όταν εγγράφεστε για έναν Λογαριασμό, οφείλετε να δώσετε αληθή, ακριβή, πρόσφατα και πλήρη στοιχεία σχετικά με τον εαυτό σας στην αίτηση εγγραφής του BookTable (‘Στοιχεία Εγγραφής’). Επίσης συμφωνείτε να ενημερώνετε εγκαίρως τα Στοιχεία Εγγραφής ώστε να παραμένουν αληθή, ακριβή, πρόσφατα και πλήρη. Εσείς είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρηση εμπιστευτικότητας του Λογαριασμού σας και τις πληροφορίες στο Λογαριασμό σας και, αν ο ισχύων νόμος δεν προβλέπει διαφορετικά, είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις χρήσεις του Λογαριασμού σας, είτε γίνονται με την εξουσιοδότησή σας είτε όχι. Συμφωνείτε να ειδοποιήσετε αμέσως το BookTable για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Λογαριασμού σας ή οποιαδήποτε παραβίαση ασφάλειας σχετίζεται με τη χρήση σας των Υπηρεσιών.

3. Επικοινωνίες από το BookTable.

Το BookTable μπορεί να χρησιμοποιήσει τις δυνατότητες εντοπισμού GPS για να εντοπίσει το σημείο στο οποίο βρίσκεστε. Τα πρότυπα επικοινωνιών για τις Υπηρεσίες περιλαμβάνουν, χωρίς να περιορίζονται μόνο σ’ αυτά: GPS και Τεχνολογία Περιήγησης Διαδικτύου (Web-based Browser).

4. Τεχνικές Προϋποθέσεις.

Η χρήση των Υπηρεσιών απαιτεί πρόσβαση στο ίντερνετ μέσω του υπολογιστή σας ή της κινητής σας συσκευής. Είστε υπεύθυνος για όλες τις χρεώσεις της κινητής τηλεφωνίας που προκύπτουν από τη χρήση σας των Υπηρεσιών, καθώς και για οποιεσδήποτε γνωστοποιήσεις παρέχονται από τις Υπηρεσίες. Το BookTable δεν εγγυάται ότι οι Υπηρεσίες θα είναι συμβατές με όλες τις συσκευές ή ότι θα υποστηρίζονται από όλες τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας. Ίσως σας ζητηθεί να ενεργοποιήσετε JavaScript (ή παρόμοιες τεχνολογίες) προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο BookTable, και κάποιες λειτουργίες και τμήματα του Ιστότοπου BookTable (στα οποία συμπεριλαμβάνονται χωρίς να περιορίζονται μόνο σε αυτά: η δημιουργία, η τροποποίηση ή η ματαίωση κρατήσεων) μπορεί να μην είναι προσβάσιμες αν η JavaScript είναι απενεργοποιημένη.

5. Τροποποιήσεις στις Υπηρεσίες

Το BookTable διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, να τροποποιεί τις Υπηρεσίες κατά περιόδους και χωρίς προειδοποίηση. Σ’ αυτό συμπεριλαμβάνεται, χωρίς περιορισμό, η αφαίρεση, προσθήκη ή τροποποίηση τμημάτων του Ιστότοπου BookTable και των Εστιατορίων. Το BookTable δεν θα έχει καμία ευθύνη απέναντί σας για οποιεσδήποτε προγενέστερες πράξεις της. Αν έχετε αντίρρηση για οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές, η μόνη σας διέξοδος θα είναι να διακόψετε τη χρήση των Υπηρεσιών. Η συνέχιση της χρήσης των Υπηρεσιών μετά από οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές θα αποτελεί ένδειξη ότι αποδέχεστε τέτοιες αλλαγές και είστε ικανοποιημένοι με όλες τις Υπηρεσίες.

6. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Παραχώρηση Δικαιωμάτων στον Χρήστη.

Οι λειτουργίες, οι πληροφορίες και τα υλικά που περιγράφονται μέσω των Υπηρεσιών προστατεύονται με νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, κατοχύρωσης ευρεσιτεχνιών και άλλους νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα κείμενα, τα γραφικά περιεχόμενα, τα βίντεο, τα δεδομένα και άλλα περιεχόμενα που διατίθενται μέσω των Υπηρεσιών (συνολικά αναφερόμενα ως ‘Περιεχόμενα BookTable’) παρέχονται στον Χρήστη από το BookTable ή τους συνεταίρους της ή τους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της με μοναδικό σκοπό να υποστηρίξουν την επιτρεπόμενη χρήση των Υπηρεσιών στον Χρήστη. Τα ‘Περιεχόμενα BookTable΄ μπορεί να τροποποιούνται κατά περιόδους από την BookTable, αποκλειστικά κατά την κρίση της. Με εξαίρεση τα όσα ορίζονται κατηγορηματικά εδώ, δεν παραχωρείται καμία άδεια στον Χρήστη για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, και οποιαδήποτε άλλη χρήση των Υπηρεσιών ή των Περιεχομένων BookTable από τον Χρήστη θα αποτελεί αθέτηση αυτού του Συμφωνητικού. Το BookTable και οι συνεταίροι της ή οι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες της διατηρούν όλα τα δικαιώματα στις Υπηρεσίες και στα Περιεχόμενα BookTable, καθώς και σε οποιαδήποτε σχετιζόμενη ευρεσιτεχνία, εμπορικά σήματα, πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά μυστικά ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Με το παρόν Συμφωνητικό δεν παραχωρείται καμία άδεια, δικαίωμα ή όφελος για οποιαδήποτε εμπορικά σήματα του BookTable ή οποιουδήποτε τρίτου μέλους.

7. Περιορισμοί Χρήσης.

Οι Υπηρεσίες και τα Περιεχόμενα BookTable προσφέρονται αποκλειστικά για την προσωπική χρήση του Χρήστη και για τους σκοπούς οι οποίοι περιγράφονται στο παρόν Συμφωνητικό. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται. Το BookTable διατηρεί όλα τα δικαιώματα και το δικαίωμα χρήσης ένδικων μέσων σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Το BookTable διατηρεί το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική της κρίση, να αρνηθεί υπηρεσία, να διακόψει Λογαριασμούς, να αφαιρέσει ή να επεξεργαστεί περιεχόμενα, να ματαιώσει κρατήσεις ή να αρνηθεί την πρόσβαση στις Υπηρεσίες. Συμφωνείτε (καθώς επίσης να μην επιτρέψετε σε οποιοδήποτε τρίτο μέλος) να μην: (1) χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε robot, spider, scraper ή οποιαδήποτε άλλη αυτόματη ή χειροκίνητη συσκευή, διαδικασία ή μέσο πρόσβασης στις Υπηρεσίες ή να αντιγράψετε οποιοδήποτε από τα Περιεχόμενα BookTable, εκτός όσων εξουσιοδοτούνται από το BookTable, (2) προβείτε σε οποιαδήποτε πράξη η οποία επιβάλλει ή μπορεί να επιβάλει (κατά την αποκλειστική εκτίμηση του BookTable) παράλογο ή δυσανάλογα μεγάλο φορτίο στις Υπηρεσίες ή την υποδομή του BookTable, (3) χρησιμοποιήσετε καμία συσκευή, λογισμικό ή διαδικασία υπολογιστή που θα παρέμβουν ή θα αποπειραθούν να παρέμβουν στη λειτουργικότητα των Υπηρεσιών, (4) ενοικιάσετε, μισθώσετε, αντιγράψετε, παρέξετε πρόσβαση ή παραχωρήσετε άδεια χρήσης οποιουδήποτε τμήματος των Υπηρεσιών ή των Περιεχομένων BookTable σε τρίτο μέλος, (5) χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε τμήμα των Υπηρεσιών ή των Περιεχομένων BookTable, ούτε να συγχωνεύσετε οποιοδήποτε τμήμα των Υπηρεσιών ή των Περιεχομένων BookTable, για να παρέξετε οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία σε τρίτο μέλος, (6) αναστρέψετε, αποδομήσετε, αποσυναρμολογήσετε ή επιχειρήσετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκτήσετε τον βασικό κωδικό (source code) ή το non-public APls στις Υπηρεσίες, εκτός από τον βαθμό που επιτρέπει ο ισχύων νόμος (αλλά ακόμη και τότε μόνον αφού προηγουμένως ενημερώσετε το BookTable), (7) τροποποιήσετε οποιεσδήποτε Υπηρεσίες ή Περιεχόμενο BookTable ή δημιουργήσετε οποιοδήποτε δευτερογενές προϊόν από οτιδήποτε από τα ανωτέρω, (8) αφαιρέσετε ή επισκιάσετε οποιοδήποτε τμήμα της εμπορικής επωνυμίας ή άλλες σημειώσεις που εμπεριέχονται στις Υπηρεσίες ή στα Περιεχόμενα BookTable, (9) χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες ή τα Περιεχόμενα BookTable για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό, και (10) διαδώσετε δημόσια πληροφορίες σχετικές με την εκτέλεση των Υπηρεσιών ή των Περιεχομένων BookTable, ούτε να επιχειρήσετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες ή τα Περιεχόμενα BookTable για ανταγωνιστική ανάλυση ή συγκριτική αξιολόγηση.

8. Έλεγχος Εξαγωγής.

Δεν επιτρέπετε για κανένα τρίτο μέλος, ούτε για εσάς τους ίδιους, να αφαιρέσετε ή να εξαγάγετε από την Ελλάδα, ή να επιτρέψετε την εξαγωγή ή επανεξαγωγή οποιουδήποτε μέρους ή άλλων τμημάτων των Υπηρεσιών ή οποιουδήποτε άμεσου προϊόντος εξ αυτών, παραβιάζοντας οποιονδήποτε έλεγχο τεχνολογίας ή νόμους και κανονισμούς εξαγωγών που ισχύουν για την τεχνολογία, η οποία χρησιμοποιείται ή υποστηρίζεται από τις Υπηρεσίες BookTable, προς οποιαδήποτε χώρα για την οποία η κυβέρνηση ή οποιοσδήποτε φορέας της απαιτήσει την ώρα της εξαγωγής άδεια εξαγωγής ή άλλη κυβερνητική έγκριση χωρίς προηγουμένως να έχετε αποκτήσει μια τέτοια άδεια ή έγκριση.

9. Διακοπή

Το BookTable μπορεί να αναστείλει τη δυνατότητά σας να χρησιμοποιήσετε όλα ή οποιοδήποτε στοιχείο των Υπηρεσιών ή μπορεί να διακόψει το παρόν Συμφωνητικό άμεσα, χωρίς προειδοποίηση ή εξήγηση. Χωρίς να περιορίζονται τα προηγούμενα, το BookTable μπορεί να αναστείλει την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες εάν θεωρήσουμε ότι παραβιάζετε οποιοδήποτε τμήμα αυτού του Συμφωνητικού (συμπεριλαμβανόμενης και οποιασδήποτε Πολιτικής γραμμής της BookTable).

10. Επανεξετάσεις, Σχόλια, Επικοινωνίες και άλλα Περιεχόμενα.

Οι Υπηρεσίες πιθανόν να σας επιτρέψουν να υποβάλλετε επανεξετάσεις, σχόλια και αξιολογήσεις, να στέλνετε email και άλλου είδους επικοινωνίες, να υποβάλλετε προτάσεις, ιδέες, σχόλια, ερωτήσεις ή άλλες πληροφορίες για δημοσίευση και διανομή στα εστιατόρια και άλλα τρίτα μέλη (‘Περιεχόμενα Χρήστη’ ‘User Content’). Οτιδήποτε περιλαμβάνεται στα Περιεχόμενα Χρήστη δεν πρέπει να είναι παράνομο, απειλητικό, άσεμνο, ρατσιστικό, δυσφημιστικό, συκοφαντικό, πορνογραφικό, οτιδήποτε παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής περιουσίας, οτιδήποτε προωθεί παράνομες δραστηριότητες ή βλάπτει ομάδες και/ή μεμονωμένα άτομα, οτιδήποτε παρεισφρύει στην ιδιωτική ζωή των άλλων, σκοπίμως ψευδές ή κατά άλλο τρόπο επιζήμιο προς τρίτα μέλη ή απρεπές, και δεν πρέπει να απαρτίζεται ή να περιέχει λογισμικό, ιούς υπολογιστή, άγρα πελατών, πολιτική εκστρατεία, μαζικές επιστολές, οποιασδήποτε μορφής ‘spam’ ή αναφορές σε παράνομες δραστηριότητες, αντιεπαγγελματικές συμπεριφορές, σκόπιμες υπερχρεώσεις, ψευδείς διαφημίσεις ή παραβιάσεις του κώδικα υγείας (π.χ., ξένα αντικείμενα σε τροφές, τροφικά δηλητήρια κλπ.). Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε ψευδή διεύθυνση email, να υποδύεστε κάποιο άλλο πρόσωπο ή οντότητα, ή κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο να παραπλανείτε ως προς τα στοιχεία του Περιεχομένου του Χρήστη. Το BookTable διατηρεί το δικαίωμα (αλλά δεν είναι υποχρεωμένη) να παρακολουθεί, να αφαιρεί ή να επεξεργάζεται το Περιεχόμενο Χρήστη κατά την αποκλειστική κρίση της, καθώς και όταν το Περιεχόμενο Χρήστη παραβιάζει το παρόν Συμφωνητικό (επίσης και οποιαδήποτε Πολιτική γραμμή του BookTable), εσείς ωστόσο δέχεστε ότι το BookTable μπορεί να μην επανεξετάζει σε τακτική βάση το Περιεχόμενο που έχει υποβάλει ο Χρήστης. Αν υποβάλετε Περιεχόμενο Χρήστη, και αν δεν σας έχουμε υποδείξει κάτι διαφορετικό, παραχωρείτε στο BookTable ένα μη-αποκλειστικό, διαρκές, ατελώς, αμετάκλητο και πλήρως εκχωρούμενο (μέσω πολλαπλών βαθμίδων) δικαίωμα να χρησιμοποιεί, τροποποιεί, αναπαραγάγει, προσαρμόζει, μεταφράζει, δημοσιεύει, δημιουργεί μέσω αυτού παράγωγα έργα, διανέμει, παρουσιάζει και επωφελείται με άλλους τρόπους από ένα τέτοιο Περιεχόμενο Χρήστη σε ολόκληρο τον κόσμο με οποιοδήποτε μέσο ενημέρωσης. Το BookTable δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση ούτε την υπαιτιότητα για οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη υποβληθεί από εσάς ή οποιονδήποτε χρήστη ή τρίτο μέλος.

11. Υποβολή των δικών σας Παρατηρήσεων και Αποζημίωση.

Επιβεβαιώνετε ότι κατέχετε ή ελέγχετε όλα τα δικαιώματα σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη έχει υποβληθεί από εσάς, ότι όλα τα Περιεχόμενα Χρήστη που έχουν υποβληθεί από εσάς είναι ακριβή, και ότι η αξιοποίηση τέτοιων Περιεχομένων Χρήστη από το BookTable και τους άλλους Χρήστες, συνεταίρους και εξουσιοδοτημένους συνεργάτες δεν θα παραβιάσει τον παρόν Συμφωνητικό, ούτε θα προκαλέσει ζημία σε οποιοδήποτε άτομο ή οντότητα, ούτε θα καταστρατηγήσει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου μέλους.

Θα αποζημιώσετε το BookTable και τους διευθυντές της, μετόχους, στελέχη, υπεύθυνους, υπαλλήλους, εκπροσώπους και μεσάζοντες (συλλογικά αναφερόμενους ως ‘Αποζημιωνόμενοι’), για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη ή έξοδο προκύψει από εμάς εξαιτίας της δικής σας χρήσης του Ιστότοπου BookTable, συμπεριλαμβανόμενων χωρίς περιορισμό των Υπηρεσιών, των Περιεχομένων BookTable ή οποιασδηποτε άλλης πληροφορίας είναι προσβάσιμη από ή μέσω του Ιστότοπου BookTable, συμπεριλαμβανόμενων πληροφοριών που έχουν αποκτηθεί από ιστότοπους συνδέσμων (linked sites), οποιουδήποτε Περιεχομένου Χρήστη το οποίο έχει υποβληθεί από εσάς ή εξαιτίας παραβίασης του παρόντος Συμφωνητικού από εσάς, της Πολιτικής Εχεμύθειας ή άλλων νόμων, κανονισμών και κανόνων. Επίσης θα αποζημιώσετε τους ‘Αποζημιωνόμενους’ για οποιοδήποτε αίτημα αποζημίωσης σχετικά με πληροφορίες ή υλικό που υποβλήθηκε σε εμάς το οποίο παραβιάζει οποιονδήποτε νόμο ή έρχεται σε ρήξη με τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου μέλους (συμπεριλαμβανόμενων, χωρίς να περιορίζεται σε αυτά, αιτημάτων σχετικών με δυσφήμιση, παραβίαση ιδιωτικής ζωής, αθέτηση εμπιστοσύνης, παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων ή παραβίαση οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας). Διατηρούμε το δικαίωμα να υπερασπιστούμε αποκλειστικά και να ασκήσουμε έλεγχο σε οποιοδήποτε αίτημα προκύψει από τα ανωτέρω και οποιαδήποτε παρόμοια ζητήματα αποζημίωσης, και εσείς θα συνεργαστείτε πλήρως μαζί μας για μια τέτοια υπεράσπιση.

12. Περιορισμοί Ευθύνης.

Εκτός εάν αυτό απαγορεύεται δια νόμου, το BookTable σε καμία περίπτωση δεν θα είναι υπόλογη για οποιαδήποτε ζημία, απώλεια, αξίωση, βλάβη ή οποιεσδήποτε ειδικές, υποδειγματικές, ποινικές, συμπτωματικές ή παρεπόμενες βλάβες οποιουδήποτε είδους, είτε βασίζονται σε συμβόλαιο, αστικό αδίκημα ή κάτι άλλο, οι οποίες προκύπτουν από ή συνδέονται κατά οιονδήποτε τρόπο με (Ι) το παρόν Συμφωνητικό, (ΙΙ) οποιαδήποτε χρήση των Υπηρεσιών, τον Ιστότοπο BookTable ή το Περιεχόμενο BookTable, (ΙΙΙ) οποιοδήποτε σφάλμα ή καθυστέρηση (συμπεριλαμβανόμενης, χωρίς να περιορίζεται σε αυτά, της χρήσης ή μη δυνατότητας χρήσης των Υπηρεσιών ή του Ιστότοπου BookTable για Κρατήσεις), ή (ΙV)την απόδοση ή μη απόδοση οποιουδήποτε Εστιατορίου σε σχέση με τις Υπηρεσίες. Επιπλέον, όλοι οι Χρήστες κατανοούν επακριβώς και συμφωνούν πως οποιοδήποτε τρίτο μέλος κατευθύνει Χρήστες στον Ιστότοπο BookTable μέσω παραπομπής, συνδέσμου (link) ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο, δεν είναι για κανέναν απολύτως λόγο υπόλογο απέναντι στον Χρήστη, συμπεριλαμβανόμενων -χωρίς να περιορίζεται μόνο σε αυτές- ζημιών ή απωλειών σχετιζόμενων με την χρήση των Υπηρεσιών, του Ιστότοπου BookTable ή του Περιεχομένου BookTable. Το BookTable δεν είναι ούτε μεσάζοντας ούτε συνδεδεμένη με οποιοδήποτε σχετιζόμενο Εστιατόριο στο οποίο ο Χρήστης έχει κάνει κράτηση. Το BookTable δεν είναι υπόλογη για οποιαδήποτε ζημία, απώλεια, αξίωση, βλάβη ή οποιεσδήποτε ειδικές, υποδειγματικές, ποινικές, συμπτωματικές ή παρεπόμενες βλάβες οποιουδήποτε είδους, είτε βασίζονται σε συμβόλαιο, αστικό αδίκημα ή κάτι άλλο, οι οποίες προκύπτουν από ή συνδέονται κατά οιονδήποτε τρόπο με την επίσκεψη ενός Χρήστη σε κάποιο σχετιζόμενο Εστιατόριο.

Εσείς και το BookTable κατανοείτε και συμφωνείτε ότι οι αποποιήσεις ευθύνης, οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί στο Άρθρο 25 και στο Άρθρο 26 αποτελούν βασικά στοιχεία του παρόντος Συμφωνητικού και ότι αντιπροσωπεύουν μια λογικότερη κατανομή κινδύνου. Ειδικότερα, κατανοείτε ότι το BookTable δεν θα μπορούσε να σας διαθέσει τις Υπηρεσίες παρά μόνον με αυτούς τους όρους, και συμφωνείτε ότι το παρόν Συμφωνητικό θα υφίσταται και θα ισχύει ακόμη και αν διαπιστωθεί ότι κάποια περιορισμένη προσφυγή η οποία προσδιορίζεται στο παρόν Συμφωνητικό αποτύχει να εκπληρώσει τον βασικό της σκοπό.

13. Αποποίηση Ρητρών.

Οι Υπηρεσίες, όλα τα Περιεχόμενα BookTable και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες, προϊόντα και υλικά που περιέχονται ή προσδιορίζονται μέσω των Υπηρεσιών, παρέχονται στον Χρήστη με τη μορφή ‘ως έχει’ και χωρίς κανενός είδους εγγύηση. Το BookTable αποποιείται κατηγορηματικά οποιεσδήποτε παρατηρήσεις, ρήτρες, όρους ή αποζημιώσεις, ρητές ή υπονοούμενες, συμπεριλαμβανόμενης οποιασδήποτε ρήτρας εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για έναν συγκεκριμένο σκοπό, παρουσίασης ή εμπορικής χρήσης. Το BookTable δεν εγγυάται ότι η χρήση σας των Υπηρεσιών θα είναι απρόσκοπτη ή αλάνθαστη, ότι το BookTable θα επανεξετάζει τις πληροφορίες ή τα υ λικά που σας παρέχονται μέσω των Υπηρεσιών για την ακρίβειά τους, ή ότι θα διατηρεί ή θα συντηρεί οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία ή υλικό χωρίς απώλειες. Το BookTable δεν θα είναι υπόλογη για καθυστερήσεις, διακοπές, αποτυχημένες παροχές υπηρεσιών ή άλλα προβλήματα τα οποία προκύπτουν από τη χρήση του διαδικτύου και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή άλλα συστήματα εκτός του λογικού ελέγχου της BookTable.

Οι προγενέστερες αποποιήσεις ισχύουν στον ύψιστο βαθμό που επιτρέπει ο νόμος. Ωστόσο, αν έχετε άλλα θεσπισμένα δικαιώματα, η διάρκεια των θεσπισμένων απαιτούμενων ρητρών –αν υπάρχουν– θα περιοριστεί στον ύψιστο βαθμό που επιτρέπει ο νόμος.

14. Σύνδεσμοι (links) σε Ιστότοπους Τρίτων Μελών.

Οι Υπηρεσίες είναι πιθανό να περιέχουν συνδέσμους (hypertext links, δηλ. html ή http) σε Ιστότοπους που λειτουργούν από ομάδες άλλες από το BookTable. Τέτοιου είδους σύνδεσμοι παρέχονται για την πληροφόρηση του Χρήστη μόνο, και το BookTable δεν ελέγχει τέτοιους ιστότοπους και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενό τους. Η συμπερίληψη οποιωνδήποτε συνδέσμων hypertext προς τέτοιους ιστότοπους δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε υποστήριξη του υλικού τέτοιων ιστότοπων ούτε οποιαδήποτε σχέση με τους διαχειριστές τους. Το BookTable δεν ευθύνεται για κανέναν τέτοιου είδους ιστότοπο τρίτων μελών, ή για οποιοδήποτε περιεχόμενο, χαρακτηριστικά, προϊόντα ή υπηρεσίες οι οποίες διατίθενται μέσω τέτοιων ιστότοπων τρίτων μελών.

15.Ειδοποιήστε μας για τυχόν Παραβάτες.

Αν νομίζετε ότι οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες παραβιάζει τα δικαιώματά σας, σας παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τον εκπρόσωπό μας γραπτώς. Οι πληροφορίες επικοινωνίας με τον εκπρόσωπό μας αναγράφονται στο τέλος.

Για να μπορέσουμε να αναλάβουμε δράση, θα πρέπει στην ειδοποίησή σας να συμπεριλάβετε τα εξής:

(α) να δώσετε την αυθεντική ή την ηλεκτρονική υπογραφή σας.
(β) να προσδιορίσετε την εργασία που θεωρείτε ότι παραβιάζεται.
(γ) να προσδιορίσετε το αντικείμενο που θεωρείτε ότι παραβιάζει την εργασία σας, και να συμπεριλάβετε επαρκείς πληροφορίες σχετικά με το σημείο που εντοπίζεται το υλικό ώστε να μπορέσουμε να το βρούμε.
(δ) να μας δώσετε έναν τρόπο για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, όπως τη διεύθυνσή σας, αριθμό τηλεφώνου ή email.
(ε) να μας δηλώσετε ότι καλή τη πίστει το αντικείμενο που εντοπίσατε ως παραβατικό δεν είναι εξουσιοδοτημένο από τον κάτοχο, τον εκπρόσωπο ή τον νόμο που χρησιμοποιείται σε σχέση με τις Υπηρεσίες.
(στ) να μας δηλώσετε ότι οι πληροφορίες που προσκομίζετε στο σημείωμά σας είναι ακριβείς και ότι είστε εξουσιοδοτημένοι να ενεργήσετε για λογαριασμό του κατόχου, η εργασία του οποίου παραβιάζεται.

BOOKTABLE.GR

ALLVENTURES Α.Ε.

Λεωφ. Κιφησίας 166Α κ' Σοφοκλέους 2

Μαρούσι, 15126, Ελλάδα

τηλ.: 2107279134

fax.: 2107279200

e-mail.: info@booktable.gr

Και πάλι, δεν μπορούμε να αναλάβουμε δράση αν δεν μας δώσετε τις απαιτούμενες πληροφορίες.

16. Διαχωρισμός.

Αν οποιαδήποτε από τις προβλέψεις του παρόντος Συμφωνητικού ή μέρος αυτών διαπιστωθεί ότι δεν ισχύει σύμφωνα με οποιοδήποτε σχετικό νομοθέτημα ή κανόνα νόμου, τότε παρά την πρόβλεψη αυτή (ή το μέρος αυτής) το παρόν Συμφωνητικό θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή, και μια τέτοια πρόβλεψη (ή μέρος αυτής) θα κριθεί παραληφθείσα.

17. Καμία Ανάθεση.

Το παρόν Συμφωνητικό και τα δικαιώματα που έχουν παραχωρηθεί και οι υποχρεώσεις με τις οποίες επιφορτίζεται κανείς δυνάμει του παρόντος, δεν μπορούν να μεταφερθούν, να εκχωρηθούν ή να μεταβιβαστούν κατά κανένα τρόπο από τον Χρήστη, μπορούν ωστόσο να μεταφερθούν, εκχωρηθούν ή μεταβιβαστούν από το BookTable.

18. Παραγραφή.

Οποιαδήποτε παραγραφή οποιασδήποτε πρόβλεψης του παρόντος Συμφωνητικού, ή μια καθυστέρηση από οποιοδήποτε μέλος στην εφαρμογή οποιουδήποτε δικαιώματος εκ του παρόντος, δεν θα μεταφραστεί ούτε ως διαρκής παραγραφή ούτε θα δημιουργήσει προσδοκίες περί μη εφαρμογής της συγκεκριμένης πρόβλεψης ή οποιασδήποτε άλλης πρόβλεψης ή δικαιώματος.

19. Επιλογή Νομοθεσίας.

Οι Όροι Χρήσης συντίθενται και διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι συγκρούσεις των προβλέψεων του νόμου. Οποιαδήποτε αξίωση ή αντιπαράθεση προκύπτει ή σχετίζεται με αυτούς τους Όρους Χρήσης, θα θεσπιστεί στα Δικαστήρια της Αθήνας, Ελλάδα.

BOOKTABLE.GR

ALLVENTURES Α.Ε.

Λεωφ. Κιφησίας 166Α κ' Σοφοκλέους 2

Μαρούσι, 15126, Ελλάδα

τηλ.: 2107279134

fax.: 2107279200

e-mail.: info@booktable.gr